Jeg får ikke signert med BankID på mobil

Question:

Jeg får ikke signert med BankID på mobil

Answer:

Hvis man skal kunne signere et PDF-dokument, så kreves det en aktiv vanlig BankID.

Man kan ikke få BankID på mobil uten å ha vanlig BankID, men utfordringen er nok at en del har “glemt” atde har vanlig BankID og dermed passordet som må benyttes for å signere et dokument.

Vanlig BankID og BankID på mobil er egentlig to ulike systemer, hvor kun BankID per i dag støttersignering av PDF-dokumenter, mens BankID på mobil støtter kun signering av korte tekster, itillegg til innlogging. For å signere et PDF-dokument, så har man to muligheter:

  1. bruke kodebrikke/kodeapp på mobil/kodekort
  2. bruke BankID på mobil som engangskodemekanisme i vanlig BankID.

Se skjermbilder nedenfor som viser hvordan man kan velge BankID på mobil som engangskodeinni vanlig BankID.

Dersom du ikke får opp denne menyen er enten vanlig BankID utløpt eller engangskode på mobilikke støttet av kundens bank. Da må kunde ta kontakt med sin bank for å avklare dette. (BankIDkan være utløpt selv om BankID på mobil fungerer).

Se forøvrig denne artikkelen fra DNB som forklarer hvorfor man ikke kan “kaste kodebrikken” heltennå: